Een leeg pand in bezit? Ga voor herbestemming!

herbestemming gebouwen

Het in het bezit komen van een pand kan kostbaar zijn, maar als het eenmaal zo ver is, dan heb je met je gebouw grote financiële mogelijkheden. Het zou dan ook reuze zonde zijn als je pand op een gegeven moment om welke reden dan ook leeg staat. Vooral als je een pand hebt dat voorheen veelal als bedrijfspand werd gebruikt loont het om dan een herbestemming te overwegen. Herbestemming van gebouwen komt de laatste jaren steeds vaker voor. Vooral het omzetten van bedrijfspanden tot wooncomplexen gebeurt regelmatig. Behoefte aan kantoorruimte is er immers steeds minder, terwijl er zoals bekend al jarenlang een woningtekort heerst in Nederland. De kans dat deze vorm van herbestemming goede resultaten oplevert is dan ook erg groot, zeker als je de herbestemming laat begeleiden door een architectenbureau met veel creativiteit en bouwkundige kennis.

herbestemming gebouwen

Waarom is het geven van een herbestemming aan gebouwen zo gunstig?

Op verschillende redenen is het voor de maatschappij goed nieuws dat er tegenwoordig vaak wordt gekozen voor herbestemming. Tegelijkertijd is het gunstig dat er daardoor minder vaak panden worden gesloopt om op dezelfde plek een nieuw gebouw op te zetten. Dit is gunstig om de volgende redenen:

  • Voor het milieu is kiezen voor herbestemming beter. Zo hoeven er minder nieuwe grondstoffen te worden aangeboord en hoeven er minder materialen te worden afgedankt.
  • Het omzetten van bedrijfspanden in wooncomplexen is een heel goede manier om het woningtekort te helpen oplossen.
  • Bij herbestemming ontstaat er vaak een unieke, aantrekkelijke combinatie tussen oude en nieuwe facetten binnen een gebouw.